Grønt landskap

Pressemelding fra Røyken Høyre om kommunesammenslåing

Røyken Høyre går inn for kommunesammenslåing mellom Hurum, Asker og Røyken. Vedtaket forutsetter at folkeundersøkelsen i begynnelsen av mai støtter dette og at forhandlingsresultatet av intensjonsavtalen mellom kommunene sikrer Røykens interesser i en ny storkommune.
Røyken Høyre mener at kommunesammenslåing i denne størrelsen vil gi kommunes innbyggere trygghet for at kvaliteten på tjenestene kan opprettholdes eller forbedres i fremtiden. 

Røyken Høyre mener også at større enheter vil gi større muligheter for å sikre kompetanse innen den fremtidige kommunale tjenesteytingen. 

En større kommune i en ny region vil ha vesentlig bedre forutsetninger for å løse Røyken kommunes utfordringer innen arealdisponering og samferdselsproblematikk, særlig innenfor kollektivtrafikk. 

For mer informasjon kontakt:
Arne Dessen, leder Røyken Høyre
Håvard Vestgren, Gruppeleder Røyken Høyre