Grønt landskap

Pressemelding – Røyken Høyre – Intensjonsavtalen Røyken – Asker – Hurum signert

Røyken Høyre er svært tilfreds med at intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunene Asker – Hurum og Røyken nå er ferdigstilt og signert. 

Etter dette gjenstår den politiske behandlingen i de tre kommunene, for Røykens del i kommunestyret 16 juni.

Avtalen gir etter Røyken Høyres oppfatning gode muligheter for fremtiden for Røykens innbyggere. Spesielt viktig er det at en gjennom dette kan få større påvirkning til gode løsninger innen arealplanlegging og samferdsel innenfor de tre kommunenes felles bo- og arbeidsmarked inn mot hovedstaden. Avtalen sikrer fortsatt tettstedsutvikling, bygdepreg, strandsoneforvaltning og forvaltning av de viktige grønne områdene og markagrense. Avtalen sikrer skolestruktur, at tjenestene skal leveres nært innbyggerne, og at det skal finnes og innarbeides gode løsninger for nærdemokrati.

Forhandlingene har vært ført i en god tone, noe som borger for videre godt samarbeide etter de eventuelle politiske vedtakene.

Dersom avtalen blir vedtatt blir den nye kommunens navn Asker. Fellesnemda (interimsstyret) settes sammen med tre representanter fra hver kommune, noe som sikrer likeverdighet og gode muligheter for konsensus rundt viktige beslutninger i den videre sammenslåingsprosessen.

Intensjonsavtalen, sammen med den representative innbyggerundersøkelsen fra Røyken kommune samt rapporter fra Telemarksforskning og Deloitte underbygger det standpunkt Røyken Høyre har hatt en stund: At Røyken kommunes innbyggeres tjenester og fremtid sikres best i en ny, stor  kommune bestående av dagens Asker, Hurum og Røyken.

For Røyken Høyre:

Arne Dessen, Leder, 95170278

Håvard Vestgren, Gruppeleder, 41660512