Mette Lund Stake og Rune Kjølstad
<br>

Sikker skolevei gjennom Åros sentrum.

Hver dag må skolebarn krysse fylkesveien i Åros over til Astrid Skares vei for å komme fram til skolen. Selv om det er både skiltet fotgjengerovergang og nedsatt fartsgrense på stedet, er dette fortsatt en farlig stekning. Så langt har heldigvis alt gått bra. 

All ære til barna som vet hvor farlig det er å krysse vegen og gjør som foreldre og læreren har fortalt. Men barn er nå en gang barn. Det er lett å la seg distrahere og disse myke trafikantene er ikke alene på veien. Derfor er det så viktig å sikre overgangen enda bedre. Høyre mener i likhet med foreldrene at lysregulering må til. Vi vil ikke slå oss til ro med midlertidige løsninger.

Når Elgskauåstunnellen på Riksvei 23 i høst stenges for vedlikehold i flere måneder vil trafikken gjennom Åros øke kraftig. Økt trafikk av både lette og tunge kjøretøy gjennom tettstedet vil føre til en betydelig trafikkbelastning. Risiko for ulykker øker for myke trafikanter. 

Det påhviler derfor Buskerud fylkeskommune v/Statens veivesen et stort ansvar for sikkerheten på strekningen. Røyken Høyre har ved flere anledninger de siste 4 årene, både overfor Buskerud fylkeskommune og Statens veivesen, som sitter med ansvaret, presset på for blant annet å få på plass lysregulering over fylkesveien ved Astri Skares vei. Svaret så langt har vært at trafikken ikke er stor nok i forhold til kostnadene! Det er ikke ene og alene stengingen av Elgskauåstunnellen som er avgjørende for trafikksikring av Fylkesvei 11 . Det er stor tilflytting til området og den er rakt økende.

Det må investeres i trygghet for våre barn og barnebarn. Røyken Høyre vil ta saken til formannskapet, og vil jobbe for en løsning i samarbeid med fylkeskommunen. Vi gir oss ikke før en løsning er på plass. 

Mette Lund Stake
Kommunestyrerepesentant i Røyken
Listekandidat i Røyken for Høyre    

Rune Kjølstad
Ordfører i Røyken
Fylkesordførerkandidat i Buskerud for Høyre