Eva Norén Eriksen og team Høyre
Eva Norén Eriksen og team Høyre. 

Eva Norén Eriksen og team Høyre er klare for 4 nye år til tjeneste for Røyken kommunes innbyggere!

Her finner du 12 gode grunner til å stemme Høyre i kommunevalget i Røyken.
1. Høyre betyr stø kurs for videre utvikling av Røyken kommune. Vi har styrt kommunen stødig i hele 16 år, vi ber om din tillit i 4 nye år!

2. Høyre prioriterer en tettstedsutvikling med vekt på kvalitet og miljø. Vi skal utvikle Slemmestad, Røyken, Spikkestad og Åros til tettsteder med trivsel, god arkitektur, kulturaktiviteter, næring og gode bomiljøer.

3. Høyre vil at Røyken fortsatt skal være en foregangskommune innen miljø og klimatiltak.

4. Høyre vil føre en restriktiv politikk i strandsonen, med fornuftig forvaltning av eksisterende bomiljøer. Strandsonen skal ikke nedbygges!

5. Høyre vil bygge sammenhengende gang og sykkelveier for et grønnere, sunnere og tryggere Røyken.

6. Høyre skal være pådriver for et betydelig løft for kollektivtrafikken. Vi skal jobbe frem flere parkeringsplasser for pendlere, et bedre togtilbud, bedre bussforbindelser og hurtigbåtilbud! 

7. Høyre vil videreutvikle Røykenskolen gjennom å sette eleven i fokus, satse på læreren og benytte læringsmetoder som har dokumentert effekt.

8. Høyre vil forbedre og videreutvikle tilbudet innen pleie og omsorg, blant annet gjennom bygging av flere omsorgsboliger.

9. Høyre lytter til idretten og vil styrke idrettens kår i Røyken.

10. Høyre har god økonomisk styring og er garantisten for at det ikke innføres eiendomsskatt i Røyken kommune. 

11. Høyre har som visjon å skape 500 nye lokale arbeidsplasser. Vi vil tilrettelegge for nye bedrifter og gjøre etablering enklere.

12. Høyres liste har Eva Norén Eriksen på topp og er ellers en liste med mange erfarne og dyktige kandidater med variert bakgrunn.

Trenger du flere gode grunner? Les gjerne Røyken Høyres program for 2015.

Stem Høyre! Godt valg!