Politikk

Røyken Høyre vil arbeide for en bærekraftig utvikling av kommunen. Vi skal lykkes med å tilrettelegge for vekst, samtidig som vi skal være en ledende kommune på lokale miljø- og klimatiltak.

Våre hovedsaker

Det grønne skiftet

Røyken er en attraktiv bostedskommune. Røyken Høyre ønsker at kommunen skal være ledende på miljø og at vi skal sikre en bærekraftig utvikling i Røyken

Vei, tog, buss, båt og sykkel

Sterk vekst i folketall og aktiviteter gir utfordringer i forhold til veinett og samferdselssystemer.

Oppvekstkommunen

Skolen er vår viktigste læringsarena, og det viktigste for skolen er læring.

Kultur-, idrett- og friluftskommunen

Idrett og kultur står sterkere enn noen gang i Røyken. Nye anlegg og lokaler gir muligheter for økt aktivitet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her