Vår visjon

Sigdal og Eggedal Høyres viktigste ambisjon for de neste fire årene er å sikre alle gode oppvekstvilkår, en trygg hverdag og en verdig alderdom.

Våre hovedsaker

Skole

Vår kommune skal ha de beste skolene med muligheter for alle.

Helse og omsorg

Alle skal få gode og verdige helse- og omsorgstjenester.

Eiendomsrett og lokalt selvstyre

Vi vil sikre en bedre balanse mellom statlige og lokale myndigheter der hensynet til enkeltpersoner og lokalsamfunn ivaretas.

Administrasjon og økonomi

Sigdal skal være en ”JA- kommune» hvor innbyggere og tilreisende skal føle at de blir tatt vare på og hjulpet fram.

Se vår politikk

Sigdal kommune

Buskerud

Kontakt

Åse Lene Blegeberg Eckhoff
Leder
Telefon: 97065315

Morten Sandnes
Fylkessekretær
Telefon: 91525160

Aktuelt

Høyre sier JA til lovendringer

Alle partiene i kommunestyret, bortsett fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, stemte for Høyres forslag om å støtte regjeringens...

Våre folk