Kontakt

Adresse

c/o Buskerud Høyre, Postboks 207 Bragernes
3001 DRAMMEN

Våre folk

Se våre politikere

Om Sigdal og Eggedal Høyre

Sigdal og Eggedal Høyre ledes av Åse Lene Blegeberg Eckhoff

Sigdal kommune er det mest sentrale utkantstrøket i Norge. Her skal vi hjelpe deg til å kunne skape noe selv ved å legge gode rammer. Derfor er Sigdal og Eggedal Høyres viktigste ambisjon for de neste fire årene å sikre alle gode oppvekstvilkår, en trygg hverdag og en verdig alderdom.