Politikk

Kommunens innbyggere skal kunne forvente god service fra det offentlige og sikres hjelp når det er behov. For oss er det også viktig at frivillighetsarbeidet honoreres og unødig byråkrati avskaffes.

Våre hovedsaker

Skole

Vår kommune skal ha de beste skolene med muligheter for alle.

Helse og omsorg

Alle skal få gode og verdige helse- og omsorgstjenester.

Eiendomsrett og lokalt selvstyre

Vi vil sikre en bedre balanse mellom statlige og lokale myndigheter der hensynet til enkeltpersoner og lokalsamfunn ivaretas.

Administrasjon og økonomi

Sigdal skal være en ”JA- kommune» hvor innbyggere og tilreisende skal føle at de blir tatt vare på og hjulpet fram.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her