Arkiv for statsbudsjetter

Tidligere års statsbudsjetter:
Statsbudsjettet for 2018
Statsbudsjettet for 2017
Statsbudsjettet for 2016

Statsbudsjettet for 2015

Statsbudsjettet for 2014
Høyres alternative budsjetter 2007 til 2013
I opposisjon på Stortinget leverte Høyre et alternativt budsjett årlig. Her kan du laste ned og lese alternative budsjetter fra 2007 til 2013.