Søk
boys2862091920

Svømming fra 1. klasse i Drammensskolen

Drammen Høyre arbeider for at barn skal være trygge.  Å kunne svømme er en livsviktig funksjon. Det er uakseptabelt at 50% av alle 10 åringene ikke kan svømme, noe må gjøres. Det er derfor vedtatt et pilotprosjekt på Brandengen skole med svømmeundervisning fra 1. klasse.

Fagfolk, blant annet svømmeforbundet, hevder at barn lærer best å svømme mellom 5-7 år. Vi lytter til fagfolk. Dette kan bli et viktig bidrag for å nå målet om økt svømmedyktighet blant barn og unge, dette kan redde liv.

Målet er at alle 4. klassinger skal kunne svømme 200 meter. Gleden over å kunne mestre svømming er en seier for mange barn.  Det blir spennende å følge 1. klassingene på Brandengen skole. Jeg husker godt mine barns uttrykk da de lærte å svømme. De var kjempeglade, fikk masse energi og smilte fra øre til øre! Alle barn skal føler seg trygge i vann, og kunne ta vare på livet sitt.

Piloten gjennomføres på et trinn og på en skole. Dette gir oss mulighet til å måle effekten konkret, og innsikt i om dette er riktig vei å gå. Høyre er tydelige på at om dette prosjektet viser positive effekter er dette noe vi skal vurdere å videreføre til alle 1. trinn i Drammensskolen. Det er viktig å sette inn ressursene tidlig, og sikre at barn så raskt det er mulig lærer seg å svømme. Jo tidligere man starter å lære å svømme, jo lettere er det å følge seg trygg i vannet.

For Høyre er det viktig at barn skal seg følge seg trygge og håper at dette prosjektet gir positive effekter. Dette prosjektet kan redde liv!

Henriette Aanesen
Bystyrerepresentant for Drammen Høyre