Søk

Årsmøte

Drammen Høyre innkaller til Årsmøte med hyggelig middag i etterkant av møtet.

Årsmøtet avholdes etter satt dags og forretningsodren i henhold til foreningens vedtekter. Innkalling samt sakspapirer sendes medlemmer på forhånd.

Egenbetaling ved deltakelse på middag.

Mer informasjon om Årsmøtet samt middagen kommer.