Søk

Det vil lønne seg å være god

Det er ingen hemmelighet at vi i Eidsvoll Høyre tenker nytt fremover som utfordrer noen områder av det etablerte. Målet er at bygda skal bli et enda bedre sted å bo og arbeide, og dermed enda mer attraktiv i fremtiden enn det vi er i dag.

Det er heller ingen hemmelighet at vi i Høyre mener at et konkurransedyktig privat næringsliv er det som må til for å holde et fremtidig velferdssamfunn med høy sysselsettingsgrad. Da handler det om å gi næringslivet gode og fornuftige rammevilkår.

Vi i Eidsvoll Høyre vil etablere en kommunal kompetanseressurs innen næringsutvikling. Dette skal være en rådgivningsressurs både for å strømlinjeforme og forbedre interne prosesser i det kommunale apparatet opp mot næringslivet, men også en tilgjengelig ressurs som er en rådgiver for næringslivet.

Det er en kjent sak at Høyre, i motsetning til Arbeiderpartiet, vil belønne kommunene for lokal verdiskapning. Høyre vil altså at en større del av den verdiskapning som skjer lokalt skal beholdes lokalt. Regjeringen foreslår at kommunene får beholde en andel av lokal verdiskapning, om lag ett prosentpoeng av selskapsskatten. Ordningen skal tre i kraft fra 2017 og dette er positivt for oss i Eidsvoll.

Ordførerkandidat Wenche Hoel Ulvin går i spissen for å få sette Eidsvoll på kartet når Ikea skal vurdere ny plassering av varehus. Det viser en offensiv næringspolitikk fra Høyre, vi ser viktigheten av næringsvirksomhet lokalt og ønsker at flere etablerer seg i Eidsvoll. Det vil bety flere arbeidsplasser, service- og handelstilbud og inntekter fra selskapsskatten i fremtiden – det er viktig for oss i Eidsvoll! Det vil lønne seg å være en god tilrettelegger for næringsutvikling.