Søk

Passivt av Ap om millioner

Tirsdag 16. juni besluttet Eidsvoll kommunestyre å legge innkjøpsfunksjonen i kommunen inn under Ullensaker. Dette var en beslutning som var i ferd med å skje uten noen politisk debatt. Det handler om forvaltning av opp mot 400 millioner kroner og en årlig besparelse på minst 13 millioner hvis det gjøres riktig. Dette er store saker!

Dette var en beslutning som var i ferd med å skje uten noen politisk debatt. Det handler om forvaltning av opp mot 400 millioner kroner og en årlig besparelse på minst 13 millioner hvis det gjøres riktig. Dette er store saker!

Saken handler om at innkjøpssamarbeidet på Øvre Romerike – ØRIK – var foreslått tatt ut av ØRU og lagt inn i Ullensaker kommune. Det innebærer at de ansatte i ØRIK flyttes til Ullensaker kommune og at Ullensaker får ansvaret for alle rammeavtalene og innkjøpene for samarbeidskommunene.

Høyre mener at Eidsvoll bør være positiv til et stadig utvidet samarbeid med andre kommuner på Øvre Romerike. Det er en naturlig region for Eidsvoll å utøve interkommunalt samarbeid i. Ullensaker er på mange måter en effektiv kommune. Derfor er vi også positivt innstilt til et såkalt vertskommunesamarbeid med Ullensaker. Vi stemte også for dette i kommunestyremøtet.

I den pågående debatten om kommunereform mener flere som er skeptiske til store kommuner at Eidsvoll er stor nok som vi er. Blant disse finnes også de som har uttrykt særskilt skepsis til Ullensaker som mulig sammenslåingskommune. Representanter for Arbeiderpartiet, deriblant Hans Arvid Øberg, er blant disse.

Det jeg stusser på er følgende: Hvis Eidsvoll er stor nok, burde vi ikke da i det minste ha en politisk debatt om vi er store nok til å håndtere innkjøp selv? Det å gi Ullensaker ansvaret for innkjøpsfunksjonen innebærer at vi flytter forvaltningen av mellom 25-30 % av Eidsvolls budsjett til Ullensaker. Hvis Ullensaker ikke er en verdig part å tenke kommunesammenslåing med, hvorfor bryr vi oss ikke da om å engang debattere spørsmålet om Ullensaker bør få ansvaret for et saksområde som kan gi oss minst 13 millioner kroner i årlig besparelse dersom det håndteres riktig?

Ap hadde nå en gylden mulighet til å legge innhold inn i påstanden om at «Eidsvoll er stor nok», men lot det være. Og det lokalpolitiske engasjementet som man er så redd for å miste med større kommuner glimret i denne saken med sitt fravær inntil en Høyre-politiker hadde stilt sine undrende spørsmål. Det tok knapt et sekund fra spørsmålene var stilt før Aps kommunestyregruppe bad om pause for å holde gruppemøte. EUB skrev om dette her.

Ingen i den største gruppen i kommunestyret hadde tydeligvis tenkt gjennom saken godt nok tidligere.

Dette er for passivt! Eidsvoll fortjener et aktivt og fremoverlent politisk lederskap. Noen som ikke sover i timen. Eidsvoll fortjener Høyre i posisjon.