Søk

Vi vil ha kinoen og kulturtilbudet tilbake i Eidsvoll

Gjennom de siste fire årene har Eidsvoll mistet både sin lokale kino og kulturkonsulent i kommunen. Med dette har kommunens innbyggere mistet mange av sine kulturtilbud. Dette er et stort savn hos mange, inkludert seniorer.

Gode kulturelle tilbud til innbyggerne er ikke bare viktig for trivsel, men også helseforebyggende og

viktig for folkehelsa i en kommune.

Et spesielt og meget godt besøkt tilbud til eldre, var pensjonistkinoen. Et tilbud hvor pensjonister kunne benytte seg av kino på dagtid. Dette er et tilbud veldig mange kommuner i landet gir sine seniorer.

Alternativet som har blitt antydet når diskusjonen om dette tilbudet kommer opp, er at Jessheim kan benyttes.  Å bruke kinoen på Jessheim, fungerer ikke som et alternativ for eldre da det viser seg at eldre ikke vil/tør kjøre bil, spesielt i mørket.

Fra omliggende kommuner har vi i disse dager mottatt kulturprogram med nasjonale kjente artister, flotte og innholdsrike program. Det er svært trist at vi i vår kommune med ca 25.000 innbyggere hverken kan motta kulturtilbud (organiserte tilbud på Panorama) eller et kino tilbud.

Vi er imponert over den frivillige innsatsen som har igangsatt ulike kulturtilbud i kommunen vår, blant annet faste kulturarrangement på Kafe Henrik hver lørdag. Men kommunen kan ikke fortsette slik. De frivillige skal være et supplement til det offentlige, ikke være ansvarlige for kommunens kulturprogram.    

Å få tilbake disse tilbudene koster ikke mange penger på dagens budsjett, men er av stor samfunnsøkonomisk betydning, helsemessig, sosialt og trivselsmessig, ikke bare for seniorer, men for hele Eidsvolls befolkning.

Eidsvoll Senior Høyre vil jobbe for å få tilbake kinoen og pensjonistkinoen, samt kulturkoordinator som kan skaffe Eidsvolls innbyggere kulturtilbudene tilbake på Panorama.

Styret i Eidsvoll Senior Høyre


(Publisert i Eidsvoll Ullensaker Blad - 01.09.15)