Årsmøte i Elverum Høyre

Elverum Høyre avholder årsmøte den 21 november på Forstmann. Møtet begynner klokken 1930.

Informasjon

Saker til behandling;

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Styrets og kommunestyrets beretning
  4. Godkjenning av regnskap og budsjett
  5. Valg av styre, valgkomite
  6. Valg av delegater til innlandet Høyre sitt årsmøte den 18-19 februar
  7. Resolusjoner til Innlandet fylkesting
  8. Innkomne saker

For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem i en måned og ha betalt kontingenten for 2022.
Årsmøtet er foreningens øverste besluttende organ.

Velkommen!

Vennlig hilsen
Styret
Elverum Høyre