Prøvenominasjoner til Finnmark Høyres stortingsvalgliste 2017

Her finner dere en oversikt over prøvenominasjonene. Saken oppdateres etter hvert som kommuneforeningene har sendt inn sine protokoller.

Kommuneforeningene har frem til 1. oktober til å komme med sine innspill til nominasjonskomiteen gjennom sine prøvenominasjoner. Kommuneforeningene står fritt til å føre opp nye kandidater. Her finner dere oversikt over de som stilt seg disponibel. https://hoyre.no/finnmark/aktuelt/har-takket-ja/

Plass: Navn:
Sør-Varanger Høyre, 19. september:
1 Laila Davidsen
2 Frank Bakke-Jensen
3 Tove Alstadsæter
4 Nils Kristian Winther
5 Anne Karin Olli
6 Kristen Albert Ellingsen
7 Christine Nilssen
8 Jonas Sørmo Nymo
9 Marianne Haukland
10 Stein Kollstrøm
11 Monique Jørgensen
Vardø Høyre, 20. september:
1 Frank Bakke-Jensen
2 Anne Karin Olli
3 Christine Nilssen
4 Jonas Sørmo Nymo
5 Tove Alstadsæter
6 Vetle Langedahl
7 Marianne Haukland
8 Eilif Johannesen
9 Nils Kristian Winther
10 Monique Jørgensen
11 Kristen Albert Ellingsen
Alta Høyre, 26. september
1 Frank Bakke-Jensen
2 Marianne Haukland
3 Laila Davidsen
4 Eilif Johannesen
5 Vetle Langedal
6 Anne Karin Olli
7 Christine Nilsen
8 Jonas Sørum Nymo
9 Kristen Albert Ellingsen
10 Tove Alstadsæter
11 Bjørnar Sparbo Simensen
Vadsø Høyre, 27. september
1 Frank Bakke-Jensen
2 Anne Karin Olli
3 Nils Kristian Winther
4 Marianne Haukeland
5 Vetle Langedahl
6 Tove Alstadsæter
7 Christine Nilssen
8 Jonas Sørum Nymo
9 Stein Kollstrøm
10 Hilde Marie Meier
11 Monique Jørgensen
Hammerfest Høyre, 29. september
1 Frank Bakke-Jensen
2 Anne Karin Olli
3 Vetle Langedahl
4 Tove Alstadsæter
5 Jonas Sørum Nymo
6 Marianne Haukeland
7 Eilif Johansen
8 Monique Jørgensen
9 Nils Kristian Winther
10 Christine Nilssen
11 Stein Kollstrøm
Måsøy Høyre, 26. september
1 Laila Davidsen
2 Frank Bakke-Jensen
3 Anne Karin Olli
4 Vetle Langedahl
5 Tove Alstadsæter
6 Kristen Albert Ellingsen
7 Stein Kollstrøm
8 Marianne Haukeland
9 Jonas Sørum Nymo
10 Christine Nilssen
11 Eilif Johansen
Tana Høyre, 29. september
1 Frank Bakke-Jensen
2 Laila Davidsen
3 Nils Kristian Winther
4 Tove Alstadsæter
5 Bjørnar Sparbo Simensen
6 Jonas Sørum Nymo
7 Christine Nilssen
8 Stein Kollstrøm
9 Monique Jørgensen
10 Eilif Johansen
11 Marianne Haukeland
Loppa Høyre, 29. september
1 Frank Bakke-Jensen
2 Marianne Haukeland
3 Torbjørn Johnsen
4 Eilif Johansen
5 Laila Davidsen
6 Nils Kristian Winther
7 Anne Karin Olli
8 Tove Alstadsæter
9 Kristen Albert Ellingsen
10 Christine Nilssen
11 Jonas Sørum Nymo
Nordkapp Høyre, 29. september
1 Anne Karin Olli
2 Frank Bakke-Jensen
3 Vetle Langedahl
4 Laila Davidsen
5 Nils Kristian Winther
6 Christine Nilssen
7 Eilif Johansen
8 Marianne Haukeland
9 Jonas Sørum Nymo
10 Monique Jørgensen
11 Tove Alstadsæter
Porsanger Høyre, 2. oktober
1 Marianne Haukeland
2 Vetle Langedahl
3 Christine Nilssen
4 Frank Bakke-Jensen
5 Anne Karin Olli
6 Tove Alstadsæter
7 Stein Kollstrøm
8 Nils Kristian Winther
9 Kristen Albert Ellingsen
10 Monique Jørgensen
11 Jonas Sørum Nymo
Kautokeino Høyre, 2. oktober
1 Frank Bakke-Jensen
2 Laila Davidsen
3 Nils Kristian Winther
4 Tove Alstadsæter
5 Jonas Sørum Nymo
6 Anne Karin Olli
7 Kristen Albert Ellingsen
8 Christine Nilssen
9 Vetle Langedahl
10 Marianne Haukeland
11 Eilif Johannesen