Sammenslåing fylkesorganisasjonene

Den 23. — 25. februar 2018 skal Finnmark Høyre og Troms Høyre bli en organisasjon. Derfor avholdes det først to separate fylkesårsmøter der nødvendige vedtak blir gjort, og så går man over til å avholde stiftelsesmøte/årsmøte i den nye.

Begge fylkesstyrene til hvert av fylkene skal drøfte saken i fylkesstyremøtene om kun kort tid. Finnmark Høyre den 16. november og Troms Høyre den 2. desember.

- Jeg tror det blir en styrking av organisasjonen, og at det kan være med på å styrke vår mulighet med tanke på valget i 2019. Å være en felles organisasjon når vi skal nominere til en felles fylkestingsliste innen utgangen av november 2018 vil være en fordel. Jeg har tro på en felles region bestående av Finnmark og Troms, og gleder meg til vi skal gå i gang med å utforme politikken og til programarbeidet, sier Jo Inge Hesjevik som i dag er leder av Finnmark Høyre.

Heller ikke leder i Troms Høyre ser noen utfordringer.

- Dette har ligget i kortene ei stund. Og når valget i september ble klart er det ingen grunn til å vente. Vi er nok kommet lengre organisatorisk enn de andre partiene. Og det kommer til å bli en styrke. Det blir et spennende årsmøte med langt flere delegater til stede enn det vi har vært vant med i Troms. Vi ser frem til helgen med glede, sier Geir-Inge Sivertsen.

Når det kommer til navnet på organisasjon er det en av de tingene, i tillegg til vedtekter og andre nødvendige formaliteter, interimsstyret skal legge frem forslag på. Interimsstyret nedsettes av fylkesstyrene i de respektive organisasjonene og blir etter all sannsynlighet å bestå av arbeidsutvalgene.

Årsmøtehelgen finner sted i Tromsø 23. – 25. februar på Radisson Blu.

---

Årsmøtet består av selvskrevne og valgte delegater. 

Selvskrevne:

-      Fylkesstyret. 
-      Møtende medlemmer av Fylkestingsgruppen. 
-      Ordførere, varaordførere, gruppeledere.  
-      Fylkesrådsmedlemmer og byrådsledere. 
-      Statsråder, statssekretærer. 
-      Møtende stortingsrepresentanter. 
-      (Fylkesorganisasjonens faste komiteer og utvalg.)


Antall delegater valgt kommuneforeningen i Finnmark Høyre:

Vardø Høyre                     53 1
Vadsø Høyre                   671 4
Hammerfest Høyre                   369 2
Kautokeino Høyre                   148 1
Alta Høyre                   828 4
Loppa Høyre                     62 1
Hasvik Høyre                     76 1
Kvalsund Høyre                     36 1
Måsøy Høyre                     71 1
Nordkapp Høyre                   184 2
Porsanger Høyre                   634 3
Karasjok Høyre                     64 1
Lebesby Høyre                     53 1
Gamvik Høyre                     41 1
Berlevåg Høyre                     50 1
Tana Høyre                   139 1
Nesseby Høyre                     43 1
Båtsfjord Høyre                   243 2
Sør-Varanger Høyre                   509 3
                4 274 32


Antall delegater valgt av kommuneforeningen i Troms:

Tromsø Høyre               6 496 20
Harstad Høyre               1 423 7
Kvæfjord Høyre                   128 1
Skånland Høyre                   391 2
Ibestad Høyre                     99 1
Gratangen Høyre                     24 1
Lavangen Høyre                     67 1
Bardu Høyre                   330 2
Salangen Høyre                     74 1
Målselv Høyre                   435 3
Sørreisa Høyre                   180 2
Dyrøy Høyre                     51 1
Tranøy Høyre                     93 1
Torsken Høyre                     24 1
Berg Høyre                     33 1
Lenvik Høyre                   790 4
Balsfjord Høyre                   299 2
Karlsøy Høyre                     66 1
Lyngen Høyre                   145 1
Storfjord Høyre                   139 1
Kåfjord Høyre                     40 1
Skjervøy Høyre                     75 1
Nordreisa Høyre                   177 2
Kvænangen Høyre                     52 1
              11 631 59