Vår visjon

Alta er et godt sted å bo. Alta Høyre er stolt av byen vår, og vil sikre at den kan fortsette å vokse og utvikle seg i årene som ligger foran oss.

Våre hovedsaker

Trygge og gode barnehager

Læring og lek i barnehagen danner grunnlaget for at barna lykkes i skolen. Tidlig innsats er en nøkkel til senere mestring og økt læringsutbytte for alle elever.

Økt kunnskap i skolen

Altaskolen har alle forutsetninger for å kunne ligge helt i toppen nasjonalt. Alta Høyre har som mål at skolen skal bli så god at den skaper muligheter for alle.

Helse- og omsorgstjenesten

Alta Høyre har som mål å skape pasientens helsetjeneste i dag, for å sikre et godt tilbud for alle i fremtiden.

Skape trygge arbeidsplasser

Trygge arbeidsplasser er en forutsetning for velferden i samfunnet vårt. Alta kommune skal oppfattes som «Ja-kommune» og møte nye ideer og utfordringer med et positivt grunnsyn.

Se vår politikk

Alta kommune

Finnmark

Kontakt

Bjørn Roald Mikkelsen
Leder
Telefon: +4791139958

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Aktuelt

Våre folk