Kontakt

Adresse

Postboks 1370
9506 ALTA

Om Alta Høyre

Alta Høyre ledes av Bjørn Roald Mikkelsen

Alta Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle, og frihet til å velge. Alta Høyre vil sikre at vår kommune har en sunn kommuneøkonomi. Alta Høyre skal fortsatt arbeide for å fremme en positiv og bærekraftig utvikling i kommunen, til beste både for egne innbyggere, næringsliv og andre interesser i Alta og omkringliggende kommuner.