Kontakt

Adresse

Postboks 1370
9506 ALTA

Våre folk

Se våre politikere

Om Alta Høyre

Alta Høyre ledes av Bjørn Roald Mikkelsen

Alta Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle, og frihet til å velge. Alta Høyre vil sikre at vår kommune har en sunn kommuneøkonomi. Alta Høyre skal fortsatt arbeide for å fremme en positiv og bærekraftig utvikling i kommunen, til beste både for egne innbyggere, næringsliv og andre interesser i Alta og omkringliggende kommuner.