Vår visjon

Båtsfjord skal være en JA-kommune der du møtes med velvilje og en positiv holdning.

Våre hovedsaker

Skole

Ved å ha åpenhet i arbeidet i skolene og stille krav om at lærere har faglig fordypning i de fagene man underviser i, så vil vi utvikle skolene i Båtsfjord.

Kultur og miljø

Kultur har en verdi i seg selv. Den skapes og dyrkes for samfunnet og menneskene i det.

Helse og omsorg

Alle Båtsfjords innbyggere skal, uansett alder, oppleve verdighet og respekt i møte med kommunen.

Næringslivet

Et aktivt næringsliv er nødvendig for å sikre trygge arbeidsplasser og flere innbyggere.

Se vår politikk

Båtsfjord kommune

Finnmark

Kontakt

Stein Kollstrøm
Leder
Telefon: +4790772577

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Våre folk