Politikk

Et trygt og livskraftig lokalsamfunn mener vi utvikles best gjennom å gi innbyggerne handlingsrom og muligheter. Politikken skal være en medspiller i innbyggernes innsats for å utvikle et godt lokalsamfunn, ikke en motspiller. Vi vil slippe alle gode krefter til for å løse oppgavene til fellesskapets beste. Deltakelse skaper nærhet, kreativitet og et inkluderende lokalsamfunn.

Våre hovedsaker

Skole

Ved å ha åpenhet i arbeidet i skolene og stille krav om at lærere har faglig fordypning i de fagene man underviser i, så vil vi utvikle skolene i Båtsfjord.

Kultur og miljø

Kultur har en verdi i seg selv. Den skapes og dyrkes for samfunnet og menneskene i det.

Helse og omsorg

Alle Båtsfjords innbyggere skal, uansett alder, oppleve verdighet og respekt i møte med kommunen.

Næringslivet

Et aktivt næringsliv er nødvendig for å sikre trygge arbeidsplasser og flere innbyggere.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram