Kontakt

Adresse

Postboks 6600
9296 TROMSØ

Våre folk

Se våre politikere

Om Finnmark Høyre

Finnmark Høyre ledes av Jo Inge Hesjevik

Finnmark Fylkeskommune (FFK) utøver viktige oppgaver for, og på vegne av, Finnmarks befolkning innenfor områdene utdanning, samferdsel, næring og kultur. Skal disse oppgavene bli løst på en best mulig måte krever dette at vi bruker fylkeskommunens ressurser klokt. Høyre ser at kommunene har fått en stadig viktigere rolle i forhold til å gi og utvikle velferdstjenester til sine innbyggere. Det er derfor avgjørende at FFK er sin rolle som tilrettelegger og støttespiller bevisst.

Finnmark fylkeskommuner har store omstillingsbehov. Om vi skal klare dette uten å ramme fylkeskommunens primæroppgaver; samferdsel, kultur og skole, må vi tenke nytt. Et element er å sørge for at fylkeskommunens organisasjon er i tråd med tildelte oppgaver.