Vår visjon

Loppa er en god kommune å bo i, hvor samhold, dugnadsånd og unik natur setter rammene for et godt liv.

Våre hovedsaker

Samferdsel og kommunikasjon

I Loppa kommune er vi totalt avhengig av fergeruter og hurtigbåtanløp. God og trygg båtkommunikasjon er en forutsetning for bolyst og næringsutvikling.

Næringsliv

Loppa kommune må legge forholdene til rette for næringsutvikling og befolkningsvekst. Det sikrer arbeidsplasser, tilflytting og utvikling.

Trivsel

Vi vil at Loppa skal være et trygt og godt lokalsamfunn, som gir rom for at alle kan bidra med det beste i seg; frivillig innsats, medmenneskelighet, omsorg og utvikling.

Se vår politikk
Steinar Helge Halvorsen, Ordfører, Loppa
Steinar Helge Halvorsen
Ordfører, Loppa

Loppa kommune

Finnmark

Kontakt

Ståle Sæther
Leder
Telefon: +4791337744

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Våre folk