Kontakt

Adresse

v/ Ståle Sæther, Holmveien 10
9550 ØKSFJORD

Våre folk

Se våre politikere

Om Loppa Høyre

Loppa Høyre ledes av Ståle Sæther

Vi ønsker at Loppa også i fremtiden skal være en livskraftig kommune, med et godt tjenestetilbud for alle. Vi vil aktivt jobbe for at kommunen skal være med på å videreutvikle eksisterende næringsliv og samtidig få etablering av ny næringsvirksomhet. Da spiller et godt barnehagetilbud, en god skole og et trygt bomiljø en viktig rolle.