Politikk

Loppa Høyre går til valg på at vi kan og vil gjøre en forskjell der samferdsel, næringsliv og trivsel er tre hovedområder vi skal bruke mye tid og ressurser på. Vi vil at Loppa skal være en kommune for alle. Vi vil bidra til å ta vare på alt som er bra og aktivt ta ansvar for at kommunen utvikles til det beste for næringslivet og innbyggerne.

Våre hovedsaker

Samferdsel og kommunikasjon

I Loppa kommune er vi totalt avhengig av fergeruter og hurtigbåtanløp. God og trygg båtkommunikasjon er en forutsetning for bolyst og næringsutvikling.

Næringsliv

Loppa kommune må legge forholdene til rette for næringsutvikling og befolkningsvekst. Det sikrer arbeidsplasser, tilflytting og utvikling.

Trivsel

Vi vil at Loppa skal være et trygt og godt lokalsamfunn, som gir rom for at alle kan bidra med det beste i seg; frivillig innsats, medmenneskelighet, omsorg og utvikling.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her