Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Kvalitet i omsorgen

Vi ønsker å utvikle et godt omsorgstilbud basert på ansatte som er etablert i kommunen, og i minst mulig grad ved kjøp av eksterne tjenester.

Kunnskap i skolen

Vi vil arbeide for å utvikle fremtidens skole i Måsøy Kommune der fokus er kompetanseheving blant lærerne og medbestemmelse for elevene.

Næringsliv

Måsøy Høyre vil legge til rette for et variert næringsliv

Kommunale tjenester

Måsøy Høyre vil tilrettelegge for gode kommunale tjenester.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram