Kontakt

Adresse

v/ Jonas Nymo, Meieriveien 11B
9700 LAKSELV

Våre folk

Se våre politikere

Om Porsanger Høyre

Porsanger Høyre ledes av Tarjei Leinan Mathiesen

Porsanger Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.