Vår visjon

Vi har mange spennende framtidsutsikter her i kommunen. Derfor må vi legge til rette slik at framtiden blir best mulig for alle - både for befolkningen og bedriftene. For Høyre Sør-Varanger er dette helt sentrale oppgaver.

Våre hovedsaker

Oppvekst, skole og utdanning

Sør-Varanger Høyre vil ha en sikker fremtid for våre barn.

Næringsliv og innovasjon

Trygge arbeidsplasser er grunnlaget for bosetning og velferd i Sør-Varanger. Høyres mål er en kommune med et mangfoldig næringsliv med både små og store bedrifter.

Trivsel, fritid og kultur

Alle skal bo i trygge og trivelige omgivelser, og ha mulighet for aktiviteter hele året. Høyres mål er å legge forholdene til rette for inkluderende og frivillig innsats.

Helse og omsorg

Høyres mål er at alle skal få gode omsorgstjenester når de trenger det, uavhengig av alder og livssituasjon.

Se vår politikk

Sør-Varanger kommune

Finnmark

Kontakt

Eilif Johannesen
Leder
Telefon: +4790580920

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Send oss en e-post

Aktuelt

Nord-Norge blomstrer

Den 8. februar møtte utenriksminister Børge Brende og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner medlemmer av Kirkenes og...

Våre folk