Kontakt

Adresse

Postboks 367
9915 KIRKENES

Våre folk

Se våre politikere

Om Sør-Varanger Høyre

Sør-Varanger Høyre ledes av Eilif Johannesen

Vi har mange spennende framtidsutsikter her i kommunen. Derfor må vi legge til rette slik at framtiden blir best mulig for alle - både for befolkningen og bedriftene. For Høyre Sør-Varanger er dette helt sentrale oppgaver. Skolen er det aller viktigste. I tillegg til å lære å lese, skrive og regne skal barna ha et trygt læringsmiljø som er fritt for mobbing. Vekst og utvikling forutsetter at bedriftene i kommunen vår tjener penger. Lønnsomhet trygger arbeidsplassene og er en betingelse for å skape nye arbeidsplasser.