Politikk

Vi har i løpet av de siste årene vært med på mange store og viktige avgjørelser som vil påvirke samfunnet vårt i fremtiden. Blant dem er bygging av nytt sykehus, bygging av ny barnehage og vedtak om utvikling av Tømmerneset som fremtidig industriområde. Sistnevnte vil være med på å gjøre Sør-Varanger til den spennende og interessante grensekommunen vi ønsker å være.

Våre hovedsaker

Oppvekst, skole og utdanning

Sør-Varanger Høyre vil ha en sikker fremtid for våre barn.

Næringsliv og innovasjon

Trygge arbeidsplasser er grunnlaget for bosetning og velferd i Sør-Varanger. Høyres mål er en kommune med et mangfoldig næringsliv med både små og store bedrifter.

Trivsel, fritid og kultur

Alle skal bo i trygge og trivelige omgivelser, og ha mulighet for aktiviteter hele året. Høyres mål er å legge forholdene til rette for inkluderende og frivillig innsats.

Helse og omsorg

Høyres mål er at alle skal få gode omsorgstjenester når de trenger det, uavhengig av alder og livssituasjon.