Politikk

Vi har i løpet av de siste årene vært med på mange store og viktige avgjørelser som vil påvirke samfunnet vårt i fremtiden. Blant dem er bygging av nytt sykehus, bygging av ny barnehage og vedtak om utvikling av Tømmerneset som fremtidig industriområde. Sistnevnte vil være med på å gjøre Sør-Varanger til den spennende og interessante grensekommunen vi ønsker å være.

Våre hovedsaker

Oppvekst, skole og utdanning

Sør-Varanger Høyre vil ha en sikker fremtid for våre barn.

Næringsliv og innovasjon

Trygge arbeidsplasser er grunnlaget for bosetning og velferd i Sør-Varanger. Høyres mål er en kommune med et mangfoldig næringsliv med både små og store bedrifter.

Trivsel, fritid og kultur

Alle skal bo i trygge og trivelige omgivelser, og ha mulighet for aktiviteter hele året. Høyres mål er å legge forholdene til rette for inkluderende og frivillig innsats.

Helse og omsorg

Høyres mål er at alle skal få gode omsorgstjenester når de trenger det, uavhengig av alder og livssituasjon.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram