Vår visjon

Tana Høyres mål er at kommunen skal fremstå som en JA kommune, og samtidig gjøre så mye som mulig for at våre innbyggere skal få lov til å realisere sine drømmer.

Våre hovedsaker

Kunnskap i skolen

Tana Høyre vil prioritere å arbeide med å tilrettelegge for at barn og unge har en trygg og god hverdag – i barnehagen, skolen og på fritiden.

Helse og omsorg

Trygghet for hjelp og omsorg når man trenger det skal være en bærebjelke i vårt arbeid.

Trygge lokalsamfunn

Tana Høyres mål er at alle i Tana skal bo i trygge lokalsamfunn, der lag og foreninger bidrar til varierte aktivitetstilbud og gode fellesskap.

Næring

Et skapende næringsliv er en forutsetning for et livskraftig lokalsamfunn. Derfor må primærnæringene og offentlige myndigheter legge til rette for en fortsatt utvikling og modernisering, slik at primærnæringene i Tana blir best mulig rustet for fremtiden.

Se vår politikk

Tana kommune

Finnmark

Kontakt

Nils Kristian Winther
Leder
Telefon: +4797610970

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Send oss en e-post

Våre folk