Kontakt

Adresse

v/ Nils Kristian Winther, Seidaveien 15
9845 TANA

Våre folk

Se våre politikere

Om Tana Høyre

Tana Høyre ledes av Nils Kristian Winther

Tana Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Kvalitet i skolen, trygg omsorg, økt næringsvirksomhet, nyetableringer og muligheten for en aktiv fritid, er nøkkelen for å gjøre Tana til en kommune det er spennende og godt å bo i. Alle skal ha størst mulig frihet til, og ansvar for, å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv.