Kontakt

Adresse

v/ Nils Kristian Winther, Seidaveien 15
9845 TANA

Om Tana Høyre

Tana Høyre ledes av Nils Kristian Winther

Tana Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Kvalitet i skolen, trygg omsorg, økt næringsvirksomhet, nyetableringer og muligheten for en aktiv fritid, er nøkkelen for å gjøre Tana til en kommune det er spennende og godt å bo i. Alle skal ha størst mulig frihet til, og ansvar for, å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv.