Politikk

Tana Høyre vil ha et samfunn som gir mulighet for alle, og frihet til å velge. Støtt oss, og du vil gjennom ditt valg være med på å utvikle Tana til en fremtidsrettet kommune!

Våre hovedsaker

Kunnskap i skolen

Tana Høyre vil prioritere å arbeide med å tilrettelegge for at barn og unge har en trygg og god hverdag – i barnehagen, skolen og på fritiden.

Helse og omsorg

Trygghet for hjelp og omsorg når man trenger det skal være en bærebjelke i vårt arbeid.

Trygge lokalsamfunn

Tana Høyres mål er at alle i Tana skal bo i trygge lokalsamfunn, der lag og foreninger bidrar til varierte aktivitetstilbud og gode fellesskap.

Næring

Et skapende næringsliv er en forutsetning for et livskraftig lokalsamfunn. Derfor må primærnæringene og offentlige myndigheter legge til rette for en fortsatt utvikling og modernisering, slik at primærnæringene i Tana blir best mulig rustet for fremtiden.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram