Vår visjon

Vadsø – en trygg og utviklingsrettet kommune å bo i. Kunnskapsbyen Vadsø trenger Høyre for å få ny giv, vekst og utvikling.

Våre hovedsaker

Barn og ungdom

Vi ønsker å legge til rette for møteplasser og aktiviteter som gir muligheter for alle, barn, ungdom, voksne og eldre.

Vadsø Havn

Påvirke Storting og regjering om videreutvikling av Vadsø havn.

Varangerhalvøya

Forbedre veinettet på Varangerhalvøya med mål om en felles kystriskvei.

Videregående opplæring

Tilpasse videregående opplæring i Vadsø i samarbeid med næringslivet.

Se vår politikk
Hans-Jacob Bønå, Ordfører, Vadsø
Hans-Jacob Bønå
Ordfører, Vadsø

Vadsø kommune

Finnmark

Kontakt

Johnny Aikio
Leder
Telefon: +4740221732

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Aktuelt

Husker du den blåe streken?

Da vi overtok styringen av Vadsø kommune i oktober 2015 hadde det pågått en re- taksering av alt byggverk i kommunen, dette dels for å...

Våre folk