Kontakt

Adresse

v/ Johnny Aikio, Fossesvingen 24
9800 VADSØ

Våre folk

Se våre politikere

Om Vadsø Høyre

Vadsø Høyre ledes av Johnny Aikio

I Vadsø Høyre har vi stor tro på at vi må bruke vårt nettverk igjennom både storting og regjering for å bli en attraktiv vekstkommune med ny giv, positiv utvikling av arbeidsplasser og derav også økning i folketall og skatteinntekter.