Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Barn og ungdom

Vi ønsker å legge til rette for møteplasser og aktiviteter som gir muligheter for alle, barn, ungdom, voksne og eldre.

Vadsø Havn

Påvirke Storting og regjering om videreutvikling av Vadsø havn.

Varangerhalvøya

Forbedre veinettet på Varangerhalvøya med mål om en felles kystriskvei.

Videregående opplæring

Tilpasse videregående opplæring i Vadsø i samarbeid med næringslivet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram