Søk
Foto: Anniken Renslo Sandvik/Finnmarken

Bevaring og videreutvikling av Vardø VGS


Vardø VGS har gjentatte ganger vært truet med forslag om kutt og nedleggelser de seneste årene. Senest i Finnmark fylkeskommunes økonomiplan for 2016-2019 foreslo fylkesrådmannen å samle Vadsø og Vardø videregående skoler under en felles administrasjon for å redusere administrasjonskostnader. Fylkestinget vedtok imidlertid et forslag som innebar at dette ikke ble en realitet i 2016. Det er likevel klart at skolestrukturen i Finnmark igjen blir et tema for fylkeskommunen i løpet av 2016.

Vardø Høyre mener bestemt at Vardø VGS må bestå som institusjon for at Vardøsamfunnet skal være «liv laga». Kutt og en eventuell nedleggelse av Vardø VGS vil kunne føre til at inntil 30 kompetansearbeidsplasser forsvinner fra kommunen og at over 100 elever kan miste utdanningstilbudet sitt. En slik utvikling vil være kritisk for lokalsamfunnet i Vardø, som allerede sliter med lav befolkningsvekst og en stadig eldre befolkning. 

Vardø VGS har i dag gode faglige resultater og et av de laveste frafallene i Finnmark. Vardø Høyre mener at det er ufornuftig å ødelegge et miljø som fungerer, og at det heller bør satses på Vardø VGS. Utdanningstilbudet ved Vardø VGS bør heller videreutvikles slik at det fremtidige kompetansebehovet i kommunen og regionen imøtegås, spesielt innenfor fagarbeid.

Vardø VGS har per i dag utdanningstilbud innenfor studiespesialisering, IKT, mekanisk utdanning og restaurant- og matfag. Blant disse er det særlig sjømatutdanningen som har hatt stor suksess, og som har vært et satsingsområde fra skolens side. Bare i 2015 ble det investert millioner ved sjømatanlegget ved skolen. Vardø VGS er også den skolen i Finnmark som har levert nest flest lærlinger innen kokkefaget til bedrifter i Finnmark. Vardø Høyre mener at Vardø VGS besitter en unik kompetanse og store muligheter når det kommer til sjømat og lokale råvarer, og at dette bør videreutvikles til en nasjonal sjømatlinje som tillegges Vardø VGS. 

Vi oppfordrer Finnmark fylkeskommune til å satse på Vardø VGS, og utvikle den i en retning som gangner hele regionen!

Christine Nilssen

Leder i Vardø Høyre