Søk

Bymesterskap i nedsnakking

Ordførerkandidat Ole Klaudiussen kommenterer valgdebatten fra Vardø som ble arrangert 24. august. Innlegget ble opprinnelig sendt til Østhavet og Finnmarken 27. august, men er ikke blitt publisert i noen av avisene.

Valgdebatten fra Vardø 24. august ble dessverre en merkelig forestilling. Jeg må innrømme at jeg gikk fra møtet med en følelse av forlegenhet. Jeg er redd det som sto klarest igjen var en oppmuntring til økt politikerforakt og en bekreftelse av myten om Vardø som et sted man ofte skyter seg selv i foten.

Hva tjener det til å snakke ned hverandre, Vardø Kommunes administrasjon og dermed hele samfunnet på den måten som ble gjort? La gå at SV, som har hatt 4 års vandring «i skyggenes dal» er på hugget og kan slenge om seg med løse påstander. La gå at Miljøpartiet DG er ny og bokstavelig talt kan love grønne skoger, og la for så vidt Ap kjøre på at deres viktigste politiske prosjekt er å skulle inn i detaljstyring av administrasjonen.

Men jeg er forundret over at koalisjonen tydeligvis ikke evner å se at de med fordel kunne ha stått mer samlet, og forsvart at de faktisk er ansvarlig for at Vardø Kommune i det store bildet er styrt på en måte de kan være bekjent av. Med fordel kunne de besvart spørsmålet fra salen om «hva som er blitt bedre de siste 4 år» med fakta, eller for den del motspørsmål: Leverer skolen bedre resultater? Er det blitt mindre mobbing? Er økonomien svekket? Er utbyggingene som er foretatt ferdigstilt etter plan og budsjett? Har man tatt tak i vedlikehold av kommunens bygninger? Er det blitt mer søppel i Vardø de siste 4 år? Var byen søppelfri da dagens koalisjon overtok etter 8 års Ap styre? Er eldreomsorgen blitt dårligere? Har man hatt grove avvik i de tilsyn myndighetene har gjort i Vardø? Har man vært på banen i arbeidet for helikopterbase?

I stedet for å forsvare de resultater man har oppnådd lar man seg dra inn i en diskusjon hvor Ap, SV MDG legger premissene, godt støttet av møtelederne som mener at dette er «godt stoff».

Man lot seg lede til et angrep på administrasjon og ordfører på en måte som i sin form både overrasker og gjør grunnlaget for fremtidig arbeid svært vanskelig.

Også er faktisk slik at en som blir valgt til ordfører på vegne av en koalisjon ikke bare kan føre sitt eget partis politikk. Kompromisser, sammen med økonomisk ansvarlighet er en viktig faktor i politikkens vesen. Det kommer vi ikke utenom i neste periode også.

Ole Klaudiussen

Vardø Høyre