Søk
Foto: Johannes Utvåg/Høyre

"Det grønne skiftet" må ikke bare være grønt, men også blått

Leder i Vardø Høyre, Christine Nilssen, holdt innlegg på Høyres landsmøte om temaet "Det grønne skiftet". Innlegget kan du lese her.

Kjære landsmøte og dirigenter.

Vi har i dag flere utfordringer innen klima og miljø som gjør at omstilling er nødvendig. Det betyr at vi må skape arbeidsplasser og næringer som skal være bærekraftige i fremtiden. De må være «grønne». Og hva er mer grønt enn naturen selv?

I Nord-Norge, og ikke minst i Finnmark, har vi flere tusen års erfaring med å leve både av og med naturen. Vi har vann og vind. Vi har reindrift, både stort og smått vilt og frodig natur med plantevekster, røtter og bær. Og vi har fisken. «Ka skulle vi ha gjort uten havet? Sku vi ha bært båtan og skotte fesken?» Fisken har vært Nord-Norges, og kanskje Norges, aller viktigste ressurs så lenge man kan huske. Og det er derfor vi mener at det grønne skiftet ikke bare må være grønt, men også blått.

Gårdagens kunnskap om havbruksressursene må møte morgendagens teknologi. Vi må fortsette å satse på bioteknologi. Vi må fortsette å satse på forskning. Vi må fortsette å satse på utdanning, for å oppnå økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig vekst i norsk havbruk. Økt kompetanse vil være en forutsetning for en videre effektiv og bærekraftig utvikling av en viktig eksportnæring for Finnmark, og resten av Norge.

«Du må beise sjarken, ellers så søkk han». Hvis vi satser på havbruksnæringen, har jeg all tro på at den kommer til å være en sjark som flyter både godt og lenge.

Takk for meg.