Søk
Foto: Adrian Lombardo/Forsvaret

Forsvaret må styrkes

Resolusjon vedtatt på Vardø Høyres årsmøte 23. februar 2016.

Forsvar er en av statens kjerneoppgaver, og må ha topp prioritet!

Gjennom de siste 10 – 20 år har vi vært vitne til en systematisk nedbygging av Forsvaret. Militære installasjoner og anlegg er sakte og pent demontert og nedlagt over hele landet. Ved en nedleggelse av F-16-skvadronen i Bodø, og den foreslåtte utfasingen av P-3 Orion på Andøya, Bell-skvadronen på Bardufoss og Kystvakten på Sortland, vil Nord-Norge i praksis være avmilitarisert. Det lille som er igjen av operativt forsvar vil i fremtiden hovedsakelig være lokalisert sør for Steinkjer.

Dette er en fullstendig feil veg å gå i en tid hvor verdens interesse for nordområdene øker. I en verden med knapphet på ressurser, olje, mineraler, fisk, kan vi meget lett se for oss strid om ressurser og areal i de nordlige havområdene.

I en usikker og farlig verden kan dette ikke godtas. Norge har inngått et forpliktende samarbeid med NATO. Skal vi få hjelp derfra i en krisesituasjon, må vi selv vise at vi vil bidra med noe. Da må det være politisk vilje til å bevilge de midler som trengs for å ha et forsvar som er stort og kraftig nok til å ivareta sikkerheten til land og folk.

Vardø Høyre krever:

  • at Forsvaret skal ha økt tilstedeværelse og en styrket operativ evne i nord.
  • at forsvarsbudsjettet økes kraftig.