Søk

Jobber Finnmark fylkeskommune for eller mot Vardø-samfunnet?

Uttalelse om Fylkesrådmannens forslag for Vardø videregående skoles fremtid.

Det er med sinne at vi leser Fylkesrådmannens forslag om å slå sammen administrasjonen ved Vardø videregående skole og Vadsø videregående skole, og i verste fall nedleggelse av Vardø videregående skole.

Kjære fylkespolitikere, er der klar over hva dere gjør med vårt lokalsamfunn dersom dere vedtar Fylkesrådmannens forslag? Over 30 kompetansearbeidsplasser blir borte, over 100 elever mister sitt skoletilbud og ringvirkningene blir enorme.

Alle kjenner til de store utfordringene som Vardø-samfunnet har hatt, men nå ser vi lys i tunnellen. Vardø-samfunnet har stor optimisme, flere nyetableringer og befolkningsøkning. Derfor er forslaget fra Fylkesrådmannen et forsøk på å spenne bena under oss igjen.

Vi kan ikke se at det er foretatt noen samfunnsøkonomiske konsekvensutredninger i forhold til sammenslåing og nedleggelse, og vi ser heller ingen utredning på hvordan og hvor det skal spares. Vardø videregående skole har gode faglige resultater og et av de laveste frafallene i Finnmark. Hvordan kan det da være samfunnsnyttig å legge ned denne skolen?

Det er også, etter vår oppfatning, uansvarlig saksbehandling at disse dramatiske forslagene blir lagt fram offentlig kun 2 uker før det skal behandles. Er dette en valgt strategi fra Fylkesrådmannens side?

Vardø Høyre ser på forslaget om nedleggelse av Vardø videregående skole som galskap og vi ser det som utenkelig at administrasjonen ved skolene i Vardø og Vadsø skal slås sammen, da dette er første steg i prosessen av nedleggelse av Vardø videregående skole.

Vi har derfor følgende spørsmål til våre fylkespolitikere:
- Jobber Finnmark fylkeskommune for eller mot Vardø-samfunnet?
- Hvilket samfunnsansvar tar dere, dersom dere vedtar å legge ned skolen vår?

Vardø Høyre ber fylkespolitikerne om å stemme nei til Fylkesrådmannens forslag og legge dette forslaget dødt en gang for alle, slik at skolen, de ansatte, elevene og Vardø-samfunnet kan få fred.

Tom Rainer Fjelde

Vardø Høyre