Søk

Vardø Høyre og eldrepolitikk

Leder og varaordførerkandidat Christine Nilssen har skrevet et leserinnlegg om eldrepolitikk. Publisert i Østhavet 26. august.

I Østhavet 19. august 2015 sto det en kort artikkel om en godt voksen dame på snart 80 år som var innom redaksjonen med et hjertesukk. Hun savnet at det ikke sto noe om partienes eldrepolitikk i avisene. Vardø Høyre har med dette tatt oppfordringen hennes, for vi har jo mange gode ideer innen eldrepolitikken også!

I Vardø, som ellers i Norge, blir de eldre både eldre og flere, men de er også friske lengre enn før. Vardø Høyre vil derfor legge til rette for at eldre skal kunne bo lengst mulig hjemme. Et av tiltakene for å få dette til, er å innføre bruk av omsorgsteknologi. Dette er for eksempel teknologi som skrur av ovner, sensorer som registrerer fall og datasystemer som kontakter helsepersonell og hjemmesykepleien hvis noe skjer. Vi tror at dette er løsninger som gir eldre mer valgfrihet og mer trygghet i hverdagen. Vardø Høyre vil også øke antall omsorgsboliger, slik at alle som ikke kan bo hjemme skal slippe å måtte flytte på eldresenter før de er nødt til det.

Vi mener at fokuset i eldrepolitikken ikke bare skal være rettet mot de eldres fysiske helse, men også den psykiske og sosiale helsen. Dessverre er det slik at mange eldre føler seg ensomme. Dette er i første rekke et sosialt problem, men som i verste fall kan gå ut over psyken. Vi ønsker å legge til rette for at eldre skal ha et friskt og aktivt liv, også på det sosiale plan.

Vardø har nylig fått et nytt og flott flerbrukshus, som vi er veldig fornøyde med og stolt over. Dessverre er det slik at kommuneøkonomien vil bli svekket i årene fremover når vi skal betale lån og avdrag på flerbrukshuset. Vardø Høyre anser derfor at det er de lovpålagte oppgavene som først og fremst må prioriteres i budsjettet. Vi ønsker derfor at kommunen skal få til et samarbeid med frivillige lag og foreninger for å bedre folkehelsen og skape møteplasser for både unge og eldre. Vi ønsker å spille på lag med frivilligheten, slik at eldre kan få et sosialt tilbud å benytte seg av. Kanskje kan flerbrukshuset brukes til kafé, bingo eller lesering? Eller hva med en frivillighetssentral, hvor frivillige kan melde seg som besøksvenner til eldre som ønsker det, eller bare som snømåkere eller handlehjelp?

Vi mener at mulighetene er mange, og at frivillighetsånden i Vardø legger et meget godt grunnlag for å realisere disse. Jeg måker gjerne snø til vinteren.

Godt valg!

Christine Nilssen

Leder i Vardø Høyre og 2. kandidat på listen til kommunevalget