Tusen takk for ditt bidrag!

Din betaling er fullført.

Ditt bidrag gjør en forskjell, og vi takker for din partistøtte.

Iht Partiloven vil bidrag som overstiger terskelverdiene bli rapportert til SSB og offentliggjort på våre nettsider. Hvis du har spørsmål knyttet til dette, kan du sende en e-post til kampanje@hoyre.no