Kontakt

Adresse

c/o Hedmark Høyre, Øvre Torvgate 3
2815 GJØVIK

Leter du etter en spesiell person?

Se våre politikere

Om Hamar Høyre

Hamar Høyre ledes av Jane Meyer

Hamar Høyre vil gjennomføre en politikk som tilrettelegger for en bærekraftig, klimavennlig og attraktiv by. Dette vil vi oppnå ved å legge til rette for velfungerende kollektivtransport, gode barnehager og skoler, et næringsliv i vekst og attraktive bo- og arbeidsområder.

Les mer om vår politikk og hjertesaker