NHO Troms og Svalbards årskonferanse 2017 i Harstad

NHO Troms og svalbard arrangerer årskonferanse i Harstad Torsdag 30. Mars

Næringslivet er nøkkelen til en vellykket omstilling og er svært sentral i utviklingen av bærekraftige løsninger til lavutslippssamfunnet. Men anser vi denne omstillingen som et fortrinn eller er den veksthemmende for Nordnorsk næringsliv? Bli med på årskonferansen å ta del i samtalen.

Følg linken for påmelding:

https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Troms/Arrangementer/arskonferanse/