OPPSTART NOMINASJONSPROSESS VALG 2019

Harstad Høyre påbegynner nominasjonsprosessen ved at styret ber medlemmene komme med forslag til listekandidater og toppkandidater. Nominasjonskomiteens leder Helge Schølberg får overlevert alle forslag, som del av nominasjonsprosessen kontaktes alle foreslåtte kandidater av nominasjonskomiteen. Frist for innsendelse av forslag settes til 18. februar 2018. Nominasjonsmøtet er berammet til medio november 2018.


For å gi forslag – benytt link:


https://hoyreinordnorge.wufoo.eu/forms/z1iyp0vk08jwqzr/

Nominasjonskomiteen består av følgende personer:

Leder Helge Schølberg

Nestleder Kjersti Karijord Smørvik

Tove Juhlin Pettersen

Britt Skinstad Nordlund

Ole T. Andreassen

Olav Aspaker

Medlem fra unge Høyre, navn ikke oppgitt enda.