Prøvenominasjon til Fylkestinget for Troms og Finnmark Høyre

Det er under ett år igjen til fylkestingsvalget og vi er godt i gang med nominasjonsprosessen.

Vi kaller med dette inn til prøvenominasjonsmøte forFykestingslista:

10.10.18, klokken 18.00 i Kantina på Rådhuset

Møtet vil bli avviklet etter denne planen:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Godkjenning av sakslisten
  3. Valg av ordstyrer
  4. Valg av referent
  5. Valg av tellekorps
  6. Prøvenominasjonen
  • En generell debatt om foreningens ønsker
  • Plassering av den enkelte kandidat på lista fra plass 1-15
  1. Valg av delegater til Troms og Finnmark Høyres nominasjonsmøte.

Nominasjonsmøtet avholdes i Tromsø helgen 24 og 25 November.

  1. Fullmakt til foreningsstyret for å supplere delegatlisten ved eventuelle forfall

Enkel bevertning

Vel møtt!!

Vennlig hilsen

Styret i Harstad Høyre