Resolusjon fra Årsmøtet

Petroleumstilsynet (Ptil) må opprette nordnorsk avdelingskontor i Harstad

Helse-miljø-sikkerhet (HMS) har alltid vært en sentral del av norsk olje-og gasspolitikk. Det statlige organ for HMS på sokkelen er Petroleumstilsynet med hovedkontor i Stavanger.

Slik må det fortsatt være. Men med økende aktivitet i nord forsterkes behovet for nærhet og kompetanse på nordnorske utfordringer (vær/klima, mørketid, sameksistens andre næringer mm)

Et nordnorsk avdelingskontor for Ptil i Harstad vil vise at våre myndigheter tar dette på største alvor. Det er også et positivt signal i forhold til en konsekvensutredning for Lofoten/Vesterålen/Senja.

Harstad Høyre håper regjeringen vil følge opp dette forslaget.

Vi minner om at Oljedirektoratet har hatt et nordnorsk avdelingskontor i byen siden 1980.

0lje/gass vil i 2040 stå for 48% av verdens energiforbruk (IEA.) Dette er innenfor to-gradersmålet. EU trenger norsk/nordnorsk gass for å nå dette målet. Gass som erstatter kull er en del av klimaløsningen.