Resolusjon fra Årsmøtet

Forsterk Åsegarden som alliert treningssenter med US Marines

Åsegarden – noen få kilometer fra Harstad sentrum, har de siste årene vinterstid fungert som alliert treningssenter for britiske og nederlandske avdelinger.

Dette er en stor og moderne leir som jevnlig er blitt oppgradert og som i sin tid huset en hel infanteribataljon (Bn3/BrigN.)

US Marines har i ett år hatt rundt 300 soldater stasjonert på rotasjons- og treningsbasis på Værnes.

Nå drøftes det en mulig utvidelse av denne avtalen som ikke er i strid med norsk basepolitikk.

Harstad Høyre vil peke på Åsegarden som et meget godt og rimelig alternativ i nord i tillegg til Værnes.

Amerikansk tilstedeværelse i form av trening/øving i nord vil tjene vårt Forsvar og vår Nato-tiknytning. Dette i en tid hvor det er bred tverrpolitisk enighet om å styrke Forsvaret.

Åsegarden ligger nært Evenes flystasjon som blant annet blir fremskutt base for F35. I Harstad og Ofoten er det også en infrastruktur (havner/kaier, forhåndslagring) som er viktig for oss og våre allierte.

Avstanden til de norske avdelingene i Indre Troms er ikke større enn at øving/samtrening er fullt mulig. Det samme gjelder i forhold til Kystjegerkommandoen i Harstad og Marinejegerne i Ramsund.