Resolusjon fra Årsmøtet

Harstad Høyre vil tillate eggdonasjon


Det har vært mulig for barnløse par å få assistert befruktning i Norge siden 1930. Vel og merke hvis mannen er infertil. Dersom kvinnen er infertil, gis ikke samme muligheten. Eggdonasjon er ulovlig i Norge.

I prinsippet bør donering av egg sidestilles med sæddonasjon. Barnløse par som ønsker å få barn, men som ikke kan få det, bør gis muligheten til å benytte eggdonasjon så lenge det er frivillig og lite risikofylt.

Både Bioteknologirådet og Helsedirektoratet har anbefalt at eggdonasjon blir lovlig i Norge. Den medisinske utviklingen gjør at eggdonasjon er et trygt og godt alternativ, og det finnes ingen medisinske grunner mot å tillate denne metoden for å behandle barnløshet. Det finnes heller ingen støtte i forskningen for at barn som er født med eggdonasjon lider pga. opphavsproblematikk, dersom de er en del av et omsorgsfullt og kjærlig hjem. Når vi i tillegg ser at de fleste land i Europa, også våre naboland, tillater eggdonasjon, så er det riktig at Norge gjør det samme.

Harstad Høyre mener at menn og kvinner, og sæd- og eggceller, skal behandles så likt som mulig i loven.

Harstad Høyre vil:

  • Tillate eggdonasjon i Norge, under forutsetning av at barnet skal ha rett til å vite sitt genetiske opphav.
  • Det forutsettes et strengt regulert lovverk som forhindrer forskning på kunstig befruktet embryo.